gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Kleine Kerkstraat 4a te Steenbergen.

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Kleine Kerkstraat 4a te Steenbergen.

Op 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het herbestemmen van de bestaande locatie ten behoeve van het realiseren van 4 appartementen op het perceel Kleine Kerstraat 4a te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23004296.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.