gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure werk of werkzaamheden uitvoeren vanaf de Voorstraat 14 tot aan de kruising Veerweg – Zeeweg te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure werk of werkzaamheden uitvoeren vanaf de Voorstraat 14 tot aan de kruising Veerweg – Zeeweg te Nieuw-Vossemeer

Op 18 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor de werkzaamheden die nodig zijn voor het vervangen van een persleiding. Deze leiding is gelegen vanaf de Voorstraat 14 tot aan de kruising Veerweg – Zeeweg te Nieuw-Vossemeer. De aanvraag is bij ons ingekomen op 18/07/2023 en ingeschreven onder nummer ZK23003445

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.