Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rondom ong. te Dinteloord

Op 14 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit, ‘bouwen’ ontvangen voor nieuwbouw van een warehouse, gelegen aan de Rondom ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 555 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005394.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.