Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Roosendaalseweg 3 te Kruisland

Op 28 mei 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanvraag van een kapvergunning en uitritvergunning, gelegen aan de Roosendaalseweg 3, 4756 TB te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002639.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.