Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rubeerdijk 5 te Nieuw-Vossemeer

Op 17 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit bouwen ontvangen voor het verbreden van een dakkapel op het perceel gelegen aan de Rubeerdijk 5, 4681 SK te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001757.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.