Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 13c te Nieuw-Vossemeer

Op 12 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit  ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een erfafscheiding, gelegen aan de Schoolstraat 13c, 4681 BH te  Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003353.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.