Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Sint Ontcommerstraat 9 te Steenbergen

Op 17 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de aanbouw bij een woning, gelegen aan de Sint Ontcommerstraat 9, 4651 CP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002907.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.