Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 110a te Dinteloord

Op 22 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw van een bedrijfshal, gelegen aan de Steenbergseweg 110a, 4671 PC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000783.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.