Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 90 te Dinteloord

Op 2 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een in- uitrit bij een garage, gelegen aan de Steenbergseweg 90, 4671 BJ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003209.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.