gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg ong. te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg ong. te Dinteloord

Op 14 juni 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het vernieuwen en vergroten van een schuur, gelegen aan de Steenbergseweg 97, 4671 BE te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003019.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.