Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 44 te Dinteloord

]Op 21 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het realiseren van een parkeerplek, gelegen aan de Stoofdijk 44, 4671 CS te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004401.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.