gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Milieu bij de Mosquitostraat 7 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Milieu bij de Mosquitostraat 7 te Steenbergen

Op 13 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit milieu, voor het plaatsen van een opslagtank voor dieselolie met een inhoud van 20m3. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23002879.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.