Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 41 te Steenbergen

Op 12 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’,  ontvangen voor de aanleg van een uitrit bij een woning gelegen aan de Van Gaverenlaan 41, 4651 CS Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003743.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.