Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Veerweg ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 3 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een stal op een hertenkamp, gelegen aan de Veerweg ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 258 te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004162.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.