Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Waterhoefke 12 te Steenbergen

Op 20 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een woning met dakkapellen en dakopbouw, gelegen bij het Waterhoefke 12, 4651 NZ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002983.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.