Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Waterhoefke ong. te Steenbergen

Op 20 maart 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het gebruik van festivalterrein, gelegen aan het Waterhoefke ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummer 29, 28 en 27 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001374.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.