Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 20a te Steenbergen

Op 15 juli 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’, en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor een nieuw te bouwen woning gelegen aan de Welbergsedijk 20a, 4651 TE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003268.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.