Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Wenerstraat 6 te Nieuw-Vossemeer

Op 23 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een heg, gelegen aan het perceel Wenerstraat 6, 4681 AA te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004065.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.