Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 1 te Steenbergen

Op 9 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor de verbouwing van het bestaande bedrijfspand, gelegen aan de Prins Reinierstraat 14, 4651 RZ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002446.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.