Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westdam 1 te Steenbergen

Op 2 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor de vestiging van een bedrijf, gelegen aan de Westdam 1, 4651 BE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002348.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.