Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 4 te Dinteloord

Op 9 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het brandveilig gebruik van pand hotel restaurant Thuis, gelegen aan de Westervoorstraat 4, 4671 CD te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003922.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.