Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westzijstraat 1 te Dinteloord

Op 21 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘melding brandveilig gebruik’ ontvangen voor het verbouwen van een cafetaria tot een pension aan de Westzijstraat 1, 4671 CG te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000917.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.