Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Westzijstraat 1 te Dinteloord

Op 21 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verbouwen van een cafetaria tot een pension en het aanleggen van een uitrit op het zijerf aan de Westzijstraat 1, 4671 CG te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000928.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.