Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg ong. te Dinteloord

Op 9 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het voor realiseren van een glastuinbouwkas, gelegen aan de Willemspolderweg ong., kadastraal bekend onder sectie B nummer 627 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005021.