Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg ong. te Dinteloord

Op 8 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het realiseren van een bedrijfsruimte en warmteopslagtank, gelegen aan de Willemspolderweg ong., kadastraal bekend onder sectie B nummers 627, 546, 658 en 656, te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003697.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.