Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 52 te De Heen

Op 29 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een damwand, gelegen aan de Zeelandweg-Oost 52, 4655 TS te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004130.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.