Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 57 te De Heen

Op 18 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor uitbreiden van de bestaande woning  op het perceel gelegen aan de Zeelandweg-Oost 57, 4655 TT te De Heen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003379.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.