Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Zilverhoek 1 te Steenbergen

Op 4 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen brandcompartimenten en voorzieningen vluchtroute, gelegen aan de Zilverhoek 1, 4651 SP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002728.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.