Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Heense Molenweg 25”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Heense Molenweg 25” (NL.IMRO.0851.bgWPheensemolenw25-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan voorziet in een vergroting van de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Heense Molenweg 25 in De Heen. Hierdoor kan naast de bestaande woning een garage worden gerealiseerd;
 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van team Wonen, Werken en Beleven.

Steenbergen,

21 november 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling