Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 13”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 13” (NL.IMRO.0851.bgWProosendaalse13-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen op het perceel Roosendaalseweg 13 te Kruisland;
 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen; 
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van team Wonen, Werken en Beleven.

Steenbergen,

18 september 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling