Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging ontwerpstructuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • Dat het ontwerp van de Structuurvisie energie en ruimte (NL.IMRO.0851.SVenergieruimte-o001) ter inzage wordt gelegd. In deze visie wordt aangegeven hoe we voor de periode tot 2030 invulling willen geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om ook een ruimtelijk beeld te geven waarin beleidslijnen en concrete locaties worden aangegeven voor de ontwikkeling van zonnevelden. Voor windenergie is wel een duurzaamheidsdoelstelling opgenomen maar wordt of worden er in verband met het door de gemeente ingestelde beroep en de daardoor onduidelijke situatie rondom windpark Karolinapolder geen concrete locatie(s) genoemd. 
 • dat het ontwerp vanaf 5 december 2019 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:

 

 • dat een ieder binnen de termijn van ter visielegging alleen;
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak;

 

 • Voor het maken van een afspraak ten behoeve van het geven van een mondelinge zienswijze of voor het stellen van vragen over de ontwerpvisie in het algemeen kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag middag een afspraak in laten plannen bij mevrouw Bosters of mevrouw Brands, via het centrale telnr. 14 0167.

Steenbergen,

4 december 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, Drs. M. Meulblok
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening