Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling partiële herziening structuurvisie ‘Laurentiusidijk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

  • dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 de partiële herziening structuurvisie “Laurentiusdijk’ (NL.IMRO.0851.SVlaurentiusdijk-v001) heeft vastgesteld, in verband met het voornemen om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie Q, nummer 38 naar een woonbestemming te wijzigen, bestaande uit drie woningen op ruime kavels;

 

  • dat de partiële herziening van de structuurvisie vanaf 13 februari 2019 raadpleegbaar is:

 

  • dat tegen de vaststelling van de partiële herziening van de structuurvisie geen beroep kan worden ingediend.

Steenbergen,

13 februari 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening