Officiele publicatie

Beschikking Activiteitenbesluit Havenweg 35 te Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben besloten bij brief aan het bedrijf, verzonden op 8 mei 2019, in het kader van het Activiteitenbesluit, aanvullende informatie in te laten dienen, over:

Adres

Havenweg 35 te Dinteloord aardappelhandel

Omschrijving project

Indienen akoestische rapportage, als aanvulling op de melding Activiteitenbesluit. Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Het indienen van een bezwaarschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Belanghebbenden die niet willen dat de beschikking benut kan worden voor afronding van de bezwaarprocedure, kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Er wordt aanvullend een kennisgeving van dit besluit geplaatst op de website van de gemeente Steenbergen. Datum publicatie 15 mei 2019