Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders houdende het aanpassen van de Sanctietabel, behorende bij het Alcohol en horecasanctiebeleid Steenbergen

Op 25 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen besloten tot het toevoegen van de waarschuwing aan het Alcohol- en Horecasanctiebeleid, met uitzondering van het schenken en verkopen van alcohol aan minderjarigen (inclusief verwijtbare wederverstrekkingen). Hiertoe is de sanctietabel, behorend bij het Alcohol- en Horecasanctiebeleid, aangepast.