Officiele publicatie

Bestemmingsplan ‘Appartementen Papiermolen Dinteloord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Appartementen Papiermolen Dinteloord’, voorzien van identificatienummer NL.IMRO.0851.dtlBPpapiermolen-o001. Het plan betreft het realiseren van vervangende nieuwbouw van het appartementencomplex aan de Papiermolen in Dinteloord, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie F, nummer 3009.

Het betreffende ontwerp ligt van 3 januari 2011 tot en met 14 februari 2011 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • b.
  bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat Steenbergen, Blauwstraat 30 in Steenbergen;
 • d.
  in bibliotheek Het Markiezaat Dinteloord, Westvoorstraat 5 in Dinteloord;

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.H.C. Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.