Officiele publicatie

Bestemmingsplan Boswijkdreef 5 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het wijzigingsplan voor het vergroten van een bouwblok voor het perceel Boswijkdreef 5 in Steenbergen via een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen op 1 juli 2009 hebben goedgekeurd.

Het wijzigingsplan ligt vanaf 20 juli 2009 voor eenieder ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00−13.00 uur en op vrijdag van 09.00−12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30−20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30-17.30 uur, vrijdag van 13.30−20.00 uur en zaterdag van 10.00−13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30−17.30, vrijdag van 13.30−20.00 uur en zaterdag van 10.00−13.00 uur.

Vanaf 20 juli 2009 kan 6 weken door degenen die zienswijzen hebben ingediend beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.