Officiele publicatie

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van d.d.

Gelet op:artikel 147 Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de regeling “Verpachtingvoorwaarden van kermissen in de gemeente Steenbergen 2011” :

Artikel 1a onder 2 wordt gewijzigd in ‘in Kruisland gedurende drie dagen vanaf de zaterdag na 15 augustus’

Steenbergen,

De raad voornoemd,

J.A.M. Vos