Officiele publicatie

Doorlopend Sociaal Plan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In zijn vergadering van 3 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur het Doorlopend Sociaal Plan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vastgesteld. Het plan treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019 en eindigt op 1 januari 2023.

Het Doorlopend Sociaal Plan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Oosterhout,

3 april 2019
Namens het Algemeen Bestuur,
de voorzitter, Th.L.N. Weteringsde secretaris. M.T.C. van Lieshout