Officiele publicatie

Dortmundstraat 18, 4681 AV te Nieuw-Vossemeer (verleende omgevingsvergunning ZK14)

Het brandveilig gebruiken van het bouwwerk “Zorgcentrum Vossemeren”aan de Dortmundstraat 18, 4681 AV te Nieuw-Vossemeer

Datum beschikking 1 juli 2015

Datum publicatie 3 juli 2015

Einde bezwaartermijn 14 augustus 2015

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 3 juli 2015, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen