gemeente Steenbergen | Geaccepteerde melding aan de Van Andelstraat 15 (4651 TA) te Steenbergen

Officiele publicatie

Geaccepteerde melding aan de Van Andelstraat 15 (4651 TA) te Steenbergen

Op 4 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer geaccepteerd. De melding is ingediend voor het veranderen van activiteiten van het bedrijf BBS Trappen VOF aan de Van Andelstraat 15 te Steenbergen. Het besluit is op 4 januari 2022 naar de aanvrager toegezonden en geregistreerd onder nummer ZK22000073.

Stukken inzien?

Om de melding en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Wonen, werken en beleven’ via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

Geen bezwaar

Het college hoeft geen besluit te nemen over deze melding. U kunt daarom geen bezwaar maken.