gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Koningin Julianastraat te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Koningin Julianastraat te Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan … te Dinteloord om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Koningin Julianastraat, tegenover nummer 27.

dat … voldoet aan de gewijzigde voorwaarden in de nieuwe beleidsregels om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUIT

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Westgroeneweg op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: vermeld staat.

Steenbergen,

20-april 2021 Burgemeester en wethouders van Steenbergen, Namens dezen,L.A.P. Ligtenberg

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.