gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Zuidwal 2

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Zuidwal 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan “Zuidwal 2” ter inzage zal worden gelegd, waarmee de vesting van SDW Zorg planologisch mogelijk gemaakt ten behoeve van het begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking;
 • dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 19 maart 2015 gedurende 6 weken ter inzage ligt:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 17 maart 2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling