gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

  • dat het college van B&W op 6 april 2023 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’ (NL.IMRO.0851.bgWPvlietdijk11-v001) gewijzigd heeft vastgesteld, waarmee het agrarische bouw- en bestemmingsvlak op het perceel met de kadastrale aanduiding Dinteloord, sectie H, nummer 809 in noordelijke richting is vergroot;
  • dat het wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • dat binnen 6 weken beroep kan worden ingediend bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Steenbergen,

12 april 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ordening