gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Hof van Engelbrecht’ (NL.IMRO.0851.klBPhofengelbrecht-o001) ter inzage wordt gelegd in verband met het voornemen om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie K, nummers 2235 en 2797 naar een woonbestemming te wijzigen, bestaande uit de omzetting van de bedrijfwoning naar een burgerwoning en de realisatie van acht nieuwe woningen;

 

 • dat het ontwerp vanaf 27 september 2018 gedurende 6 weken raadpleegbaar is:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging alleen:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, op afspraak bij de heer mr. H.H.C. Mailoa of de heer drs. M. Meulblok.

Steenbergen,

25 september 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C. (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling