gemeente Steenbergen | Intrekken omgevingsvergunning Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te De Heen, de Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer en de Rubeerdijk te Halsteren (gemeente Bergen op Zoom)

Officiele publicatie

Intrekken omgevingsvergunning Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te De Heen, de Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer en de Rubeerdijk te Halsteren (gemeente Bergen op Zoom)

Op 20 mei 2016 hebben wij de omgevingsvergunning activiteit ‘Het vellen van een houtopstand’, (ZK14000967) ingetrokken. De vergunning zag op het kappen van 1522 populieren onder voorwaarden aan de Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te De Heen, de Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer en de Rubeerdijk te Halsteren (gemeente Bergen op Zoom). De intrekking is geregistreerd onder nummer UM1500495 (ZK15000150).

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze intrekking kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 20 mei 2016 

Einde bezwaartermijn 2 juli 2016