gemeente Steenbergen | Intrekking en verlening evenementenvergunning paaskermis te Dinteloord op 6 t/m 10 april 2023

Officiele publicatie

Intrekking en verlening evenementenvergunning paaskermis te Dinteloord op 6 t/m 10 april 2023

Op 8 maart 2023 had de burgemeester van de gemeente Steenbergen een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een paaskermis op het Raadhuisplein te Dinteloord van 6 t/m 10 april 2023. Dit besluit is ingetrokken en er is een nieuwe evenementenvergunning verleend voor de paaskermis van 6 t/m 10 april 2023 op de parkeerplaats van sportpark Molendreef aan de Steenbergseweg ter hoogte van nummer 97E te Dinteloord. Dit besluit is op 30 maart 2023 naar de aanvrager toegezonden en is geregistreerd onder nummer ZK22005118.

Stukken inzien?

Om de vergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

­

Einde bezwaartermijn: 12 mei 2023