gemeente Steenbergen | Intrekking mandaatbesluit indienen (spoed)aanvragen gesloten jeugdzorg buiten kantoortijden

Officiele publicatie

Intrekking mandaatbesluit indienen (spoed)aanvragen gesloten jeugdzorg buiten kantoortijden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maakt bekend dat op 4 juli 2023 is besloten om het mandaatbesluit aan Team Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant voor het indienen van (spoed)aanvragen gesloten jeugdzorg buiten kantoortijden d.d. 18 maart 2020 in te trekken per 4 juli 2023.