Officiele publicatie

Intrekking van de Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten:

tot intrekking van de Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015.

Steenbergen, 19 mei 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers, J.A.M. Vos