Officiele publicatie

Melding Activiteitenbesluit en opleggen maatwerkvoorschriften Schansdijk 3 te De Heen

Op 18 juli 2016 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het veranderen van de inrichting aan de Schansdijk 3, 4655 TE De Heen. Daarnaast is besloten om aan deze melding maatwerkvoorschriften in het kader van de bescherming van de bodem te verbinden.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend. Tegen de maatwerkvoorschriften is wel mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan tot 6 weken na de publicatie.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.