gemeente Steenbergen | Nadere regels en gebruik glas- en vaatwerk 2016 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Nadere regels en gebruik glas- en vaatwerk 2016 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:33a

De burgemeester van de gemeente Steenbergen heeft;

Gelet op artikel 2:33a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat in artikel 2:33a van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2016 is opgenomen dat de burgemeester voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk het gebruik van glas- en vaatwerk, anders dan van kunststof of karton materiaal, voor het verstrekken van dranken kan verbieden;

Besloten vast te stellen de “Nadere regels gebruik glas- en vaatwerk 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Nadere regels

 • 1.
  Het gebruik van kunststof of karton glaswerk tijdens de volgende evenementen is verplicht, zowel op de terreinen en openbare plaatsen waar deze evenementen worden gehouden als in de horecabedrijven (inclusief op de daarbij behorende terrassen) gelegen aan die terreinen en wegen:
  • a.
   Steenbergen: tijdens de Jaarmarkt, tijdens het Beachvolleybaltoernooi op de Markt, tijdens het Basketbaltoernooi op de Markt, tijdens de kermis op de Markt en de Westdam, Bassrulers, Steenbergen Live en tijdens Koningsdag;
  • b.
   Dinteloord: tijdens de MUZA aan de Haven; en
  • c.
   tijdens overige nader door de burgemeester aan te wijzen en als zodanig bekend te maken, grootschalige publiektrekkende evenementen.
 • 2.
  Tijdens de carnavalsperiode, te beginnen op de vrijdag voorafgaande aan de officiële carnavalsperiode om 10.00 uur en eindigende op aswoensdag om 04.00 uur, is het gebruik van kunststof of karton glaswerk in de gehele gemeente verplicht in alle horecabedrijven tijdens aldaar te houden carnavalsactiviteiten.
 • 3.
  De regeling onder 3. is van kracht in De Heen in het weekend (van vrijdag tot en met zondag) voorafgaand aan de officiële carnavalsperiode.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.
  De nadere regels gebruik glas- en vaatwerk 2016 treden in werking op de derde dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 2.7 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.
 • 2.
  De nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels gebruik glas- en vaatwerk 2016”.

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 19 januari 2016.

De burgemeester,

R.P. van den Belt MBA